Các khóa học AI miễn phí tốt nhất giúp bạn mở cửa Kỷ nguyên số - Nghĩa AI

Giúp bạn hiểu được Ý nghĩa của thuật ngữ AI,mạng thần kinh, học máy, học sâu và khoa học dữ liệu

1. AI cho mọi người

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật,…

Kết thúc khóa học này, bạn sẽ học được:
• Ý nghĩa của thuật ngữ AI,mạng thần kinh, học máy, học sâu và khoa học dữ liệu
• Những gì AI có thể và không thể làm trong thực tế
• Các cơ hội áp dụng AI vào việc xử lý vấn đề trong tổ chức, công ty của bạn
• Biết được thế nào là xây dựng các dự án về học máy và khoa học dữ liệu

https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone?isNewUser=true

 

2. Google - Introduction to Generative AI Learning Path

https://www.cloudskillsboost.google/journeys/118

 

3. Microsoft: Transform your business with Microsoft AI

https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/transform-your-business-with-microsoft-ai


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng